Usługi
Usługi projektowe
 • projektowanie ogrodów przydomowych

 • projektowanie zieleni miejskiej

 • projektowanie zieleni przy firmach

 • projektowanie zieleni na dachach i tarasach

 • projektowanie oświetlenia

 • projektowanie automatycznego nawadniania

 • inwentaryzacja zieleni

 • wycena zieleni, kosztorysy

Usługi w zakresie wykonania i pielęgnacji
 • zakładanie trawników

 • wykonywanie nasadzeń (drzewa, krzewy, byliny...)

 • wykonywanie elementów wodnych (kaskady, oczka wodne...)

 • wykonywanie oświetlenia i małej architektury

 • systemy automatycznego nawadniania

 • budowa różnych typów nawierzchni (układnie podjazdów, ścieżek, chodników, parkingów...)

 • sadzenie i przesadzanie dużych drzew

 • wykonywanie zielonych dachów

 • kompleksowa pielęgnacja i utrzymanie zieleni założonej i istniejącej

Usługi w zakresie ochrony środowiska
 • oceny oddziaływania na środowisko do planów miejscowych

 • raporty oddziaływania na środowisko

 • operaty wodnoprawne